top of page

Hela historien

Vinterlagra startade som en förfrågan om att skapa en app som kunde hjälpa ett lagerföretag med den tidskrävande och omständliga hanteringen av ett lager för vinterförvaring av fordon.

 

2021 påbörjade man först skissen av applikationen. Då var det två eldsjälar som gjorde efterforskning och intervjuade lagerföretag för att förstå sig på problemet. Redan från start har lagerföretag varit involverade som expertråd för att kunna leverera en komplett lösning utefter de utmaningar  branschen står inför.

 

I början av andra kvartalet 2021 utökades gruppen med ytterligare en person och det riktiga byggandet av applikationen började. 

 

Innan sommaren anslöt ytterligare två utvecklare då projektet med att bygga bokningsalgoritmen blev mer krävande. I slutet av sommaren hade teamet skapat den första fungerande versionen men appen var inte komplett.

 

Under resterande av 2021 och fram till maj 2022 förfinades appen för att slutligen levereras till våra kunder i början av juni 2022.

Vinterlagra utvecklas ständigt för att möta lagerföretagens unika behov...

bärbara datorns tangentbord

Uppdrag

  • Hjälpa lagerföretag att få kontroll på sin kundhantering från första kontakt till det att fordonet lämnar lokalen och bokar inför nästa säsong.

  • Vidareutveckla appen för att kunna tillgodose de unika utmaningar respektive lagerföretag har. 

  • Göra det enkelt för kunder att boka sin vinterförvaring

Vision

      Fordonslagring ska vara enkel och tillgänglig för alla

tom Factory
bottom of page